• Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie całościowe (I, II, III stopień), akredytowany ośrodek PSTTSR, Warszawa
  • Szkolenie w terapii systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań
  • Szkolenie z pracy Kartami Metaforycznymi OH dla psychologów, terapeutów, coachów i trenerów z Moritzem Egetmeierem, Poznań
  • Szkolenia z diagnozy i terapii dziecka po urazie, a w szczególności po doświadczeniu przemocy seksualnej prowadzone przez Agnieszkę Widera – Wysoczańską, Instytut Psychoterapii, Wrocław
  • Studium Pedagogiczne przy Instytucie Psychologii UAM,
  • Studia magisterskie z psychologii, specjalność kliniczna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań