• Poradnia Psychologiczna- Psychiatryczna- Seksuologiczna Alter Ego, Wrocław
  • Punkt Konsultacyjny Urzędu Miejskiego, Oława
  • Kraina Mowy, Siechnice
  • Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Oława
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, Wrocław
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3, Wrocław
  • Poradnia Rodzinna, Poznań
  • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Poznań
  • Świetlice socjoterapeutyczne, gmina Czerwonak